Toruńska 143B
85-880 Bydgoszcz

System wizyjny do pomiaru


Dokładność pomiaru ............................................................................... ± 5 µm


Maksymalne gabaryty detalu pomiarowego ................................ 300 mm x 200 mm